Wordmallar

 

wordmallar.net är en sajt specialiserad mot Wordmallar från företaget ANMAQ. ANMAQ erbjuder utveckling av Wordmallar av olika komplexitetsgrad och är flitigt anlitad speciellt i försäkringsbranschen.


Hur fungerar Wordmallarna?

När användaren väljer att skapa ett nytt dokument baserat på en Wordmall visas ett formulär som användaren fyller i. När användaren klickar på knappen ”OK” förs ifyllda uppgifter in i det nya dokumentet. När samma mall används nästa gång populeras formuläret per automatik med användarspecifika uppgifter. I fakturamallen ovan fylls fältet ”Our Ref” i per automatik.


Extra menyflik

Wordmallen ovan har en extra menyflik, ”Invoice”. Knapparna i den extra menyfliken kan användas även efter att det nya dokumentet skapats – förutsatt att mallen som dokumentet baserats på finns tillgänglig på datorn. I fallet ovan kan alltså användaren t ex direkt skapa en pdf-version av dokumentet via knappen ”Create pdf”. ANMAQ kan självfallet erbjuda ”skräddarsydda” Wordmallar med önskad utformning av en eller flera extra menyflikar. Även uppsättningen knappar på en extra menyflik kan förstås anpassas såväl till utseende som funktionalitet.


Hör gärna av dig om du önskar ett förutsättningslöst möte gällande eventuella uppdrag!Vill du hellre se ANMAQ:s fullständiga utbud - gå till anmaq.com!

 

OK