Wordmallar

 

wordmallar.net är en sajt specialiserad mot Wordmallar från företaget ANMAQ. ANMAQ erbjuder utveckling av Wordmallar av olika komplexitetsgrad och är flitigt anlitad speciellt i försäkringsbranschen.


Hur fungerar Wordmallarna?

När användaren väljer att skapa ett nytt dokument baserat på en Wordmall visas ett formulär som användaren fyller i. När användaren klickar på knappen ”OK” förs ifyllda uppgifter in i det nya dokumentet. När samma mall används nästa gång populeras formuläret per automatik med användarspecifika uppgifter. De användarspecifika uppgifterna kan sparas antingen i datorns register eller i en textfil placerad i användarens privata sparställe på en server.

 

ANMAQ erbjuder också Wordmallar som smidigt hämtar data från Excel som infogas i det resulterande dokumentet. Det kan t ex vara en Exceltabell som innehåller redovisning av tid nedlagd i ett visst projekt uppspaltat per delmoment.


Extra menyflik som förenklar användarnas val av Wordmall

Ett problem på många företag är att användarna uppfattar det som krångligt att använda Wordmallar. Det blir då lätt så att användarna återanvänder gamla dokument utifrån vilka de skapar nya. Självfallet är det olyckligt då gamla skrivningar menat för en annan kund ibland råkar ligga kvar i det ny Worddokumentet.

 

En bra lösning på detta är att låta utveckla en lösning där Wordmallarna finns valbara från en extra menyflik i Word. På så sätt blir mallarna mer lättillgängliga för användarna och ett naturligt val. ANMAQ utvecklar så kallade Wordtillägg som gör att sådana extra menyflikar visas vid användning av Word.


Anlita ANMAQ för utveckling av Wordmallar

Hör gärna av dig om du önskar ett förutsättningslöst möte gällande utveckling av Wordmallar för ditt företag! 

Pris per utvecklingstimme: 1 060 kr (exkl moms)